Firma RGP s.r.o. má v České republice výhradní zastoupení pro výrobu a distribuci kontaktních čoček Procornea.
Specializujeme se zejména na plynopropustné tvrdé kontaktní čočky.

Nejmodernější technologie výroby SML - Submicron Lathing tzv. nanotechnologie nevyžaduje dodatečné opracování kontaktní čočky a nositeli zaručuje komfortní nošení a dlouhodobou snášenlivost.

ordinace
oční optika
RGP s.r.o.
kontakt
úvodní stránka
Aplikační soft ware ACF je dodáván aplikátorům tvrdých kontaktních čoček zdarma. ACF přijímá výškové údaje z rohovkového topografu a následně rekonstruuje povrch rohovky o průměru 11 mm. Po vyhodnocení rohovkové topografie a zohlednění technických požadavků na kontaktní čočku ACF vybere vhodný typ plynopropustné kontaktní čočky, jejíž stabilitu a rovněž fluorescenční obraz slzné čočky ACF simuluje po virtuální aplikaci na změřenou rohovku. Aplikátor má možnost dle vlastního názoru
a uvážení nabídku ACF pozměnit a opět si prohlédnout simulační fluorescenční obraz dané RGP kontaktní čočky.

RGP s.r.o. Vám zajistí odbornou konzultaci a pomoc při aplikaci tvrdých kontaktních čoček a po zpracování objednávky parametry zadá do výroby v podobě datového protokolu.

Torické RGP

Pro korekci astigmatismu jsou vyráběny přednětorické tvrdé kontaktní čočky, které jsou stabilizovány na oku pomocí prizmatu. Středová tlouštka kont. čočky je minimalizována metodou MDR. Ideálně aplikovaná torická kont. čočka se pohybuje v rozmezí 20 stupňů od horizontální osy. Torické RGP mají optickou mohutnost od - 20,0 D do + 20,0 D a cylindrickou složku do - 3,0 D.Vnitřnětorické a bitorické RGP

Použití vnitřnětorické kont. čočky je indikováno při astigmatismu rohovky nad 2,5 D. Geometrie okrajové zony zaručuje uživateli komfortní nošení. Bitorická kont. čočka je indikována u pacientů s odlišným rohovkovým a refrakčním astigmatismem. Indukovaný astigmatismus lze kompenzovat vhodnou volbou poloměru kontaktní čočky v kombinaci s materiálem. Ideálně aplikovaná torická kont. čočka se po zabarvení oka fluoresceinem jeví stejně jako čočka sférická. Stabilizace je zajišťována prizmaty a kontrolována centračními značkami na horizontální ose. Optická mohutnost je od - 20,0 D do + 20,0 DKeratokonická RGP
jsou dodávány pro velmi komplikované rohovky. Ideálně aplikovaná KČ zaujímá centrální polohu na oku a fluorescenční obraz je rovnoměrný až k okraji čočky. Okraj je mírně zdvižený k zajištění dobré výměny slz. Aplikační sada obsahuje 19 KČ RGP s hodnotou excentricity 1,0/1,5. KČ RGP jsou dodávány v rozsahu od - 30,0 D do + 30,0 D, v poloměrech zakřivení od 5,00 mm do 9,00 mm v hodnotách po 0,05 mm. Imdividuálně zhotovené keratokonické kontaktní čočky lze vyrobit v provedení předně torickém, prizmatickém a dále v provedení s nulovou nebo zápornou excentricitou.Sklerální kontaktní čočky

Jsou dodávány pro velmi komplikované rohovky.


Materiály kontaktních čoček
Plynopropustné kontaktní čočky Procornea jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality. Moderně vybavené středisko organické chemie dodává materiály poslední generace a je zárukou progresívního vývoje v oboru RGP kontaktních čoček i do budoucnosti.
Materiály Cento, Boston RXD,EQUA,7,ES, EO a XO jsou standartně dodávány s UV fi ltrem.


F Elips RGP
Eliptická kontaktní čočka je velmi komfortní a je proto vhodná pro první aplikaci RGP kont. čoček. Pro dobrou snášenlivost je doporučována i nositelům, kteří mají s tvrdými kontaktními čočkami potíže. Dostatečná výměna slz je zajištěna zvednutím okraje kontaktní čočky od povrchu rohovky. Ideálně aplikovaná F Elips se po mrknutí oka přesouvá do klidové centrální polohy. Fluorescenční obraz je rovnoměrný až k okraji čočky a okraj je souvislý. Aplikátorům dodáme aplikační sadu, která obsahuje 15 RGP kont. čoček o poloměru 7,1 až 9,0 mm. F Elips mají excentricitu 0,4 a 0,6 a optickou mohutnost od -30,0 D do + 30,0 D. F Elips je vyráběna v průměru od 9,2 do 9,8 mm a o poloměru zakřivení od 7,10 mm do 9,00 mm po 0,05 mm. Individuálně lze F Elips zhotovit jako čočku předně- a vnitřně-torickou, bitorickou, biaxiální, prizmatickou a multifokální.Presbylite RGP

Multifokální tvrdá kontaktní čočka je určena pro náročného nositele tvrdých kont. čoček. Ideálně aplikovaná Presbylite je při primárním postavení očí vycentrovaná na rohovce a centrační značky směřují horizontálně. Dolní okraj kont.čočky je v těsné blízkosti dolního okraje víčka. Při konvergenci očí se čtecí segment centruje před zornici. Správně aplikovaná tvrdá kont. čočka se při mrknutí oka posunuje nahoru a sama se vrací do ideální polohy.

Presbylite jsou vyráběny v rozsahu od - 15 D do + 15 D s adicí od + 1,25 D do + 4 D (po 0,25 D). Poloměr zakřivení je od 7,1 do 9,0 mm. Aplikátorům je k dispozici aplikační sada.Ortoptická ambulance
Zabýváme se léčbou tupozrakosti a šilhání. Pomocí ortoptického a pleoptického cvičení zlepšujeme vidění tupozrakého oka u dětských i dospělých pacientů.

 

Léčba tupozrakosti by měla být zahájena co nejdříve po zjištění oční vady. Dlouhodobým potlačováním činnosti tupozrakého oka dochází k postupnému snižování vidění tohoto oka.


Cvičení probíhá pod dozorem očního lékaře a ortoptické sestry za pomoci různých přístrojů, například synoptofor, cheiroskop, stereoskop…RGP s.r.o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně v
oddílu C vložka 44180
Sídlo: Česká 1, 602 00 Brno, IČ 269 04 381

Kontakt:
RNDr. Bc. Renata Giacintová
Česká 1, 602 00  Brno, 5. patro
e-mail: giacintov@volny.cz
Odborná spolupráce: MUDr. Pavel Giacintov
úvod